ดร.ปอ ชวนคนไทย หัวใจธรรมเปิดตำนานดินแดน “เวียงกาหลง”ศรัทธาอันยิ่งใหญ่ ต้นแบบความดี พุทธศาสนิกชน


ดร.ปอ ชวนคนไทย หัวใจธรรมเปิดตำนานดินแดน “เวียงกาหลง”ศรัทธาอันยิ่งใหญ่ ต้นแบบความดี พุทธศาสนิกชน

สวยและเก่งสำหรับสตรียุคใหม่อาจจะยังไม่เพียงพอ รูปลักษณ์คือความประทับใจเมื่อได้พบเห็นแต่ความดีจากข้างในที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้พบไปตลอด
ท่ามกลางม่อนดอยเขียวขจีกว้างใหญ่ไพศาล หมู่บ้านเวียงกาหลง ตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย คุณปอ ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัสพุทธศาสนิกชนคนไทยที่มีความรักความศรัทธาในพุทธศาสนา ซึ่งได้รับเกียรติเป็นผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์โครงการเมืองวัฒนธรรมเวียงกาหลง วัดยอดขุนพลเวียงกาหลง

มูลนิธิสาธิตทำมานุเคราะห์
เวียงกาหลง เชื่อว่ามีน้อยคนที่จะรู้จัก เพราะเป็นวัดที่อยู่ในหุบเขา แต่ความศรัทธาอันแรงกล้าได้นำทางให้ ดร.ปอ ของเราได้เข้าไปศึกษาพระธรรม ณ
สถานที่แห่งนี้
คุณปอได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของศูนย์วัฒนธรรมเวียงกาหลงว่า ตั้งแต่ พ.ศ.2535
และที่สำคัญ ณ ดินแดนแห่งนี้เป็นพื้นที่ของวัดพระเกิดเชื่อมต่อเนื่องกับดินแดนเวียงกาหลง เป็นสถานที่ตำนานกำเนิดพระพุทธเจ้า 5 พระองค์และปัจจุบันก็ยังเป็นศูนย์พัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลงต้อนรับผู้มีจิตใจที่ดีงามและบริสุทธิ์อยู่เสมอตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อมาถึงสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญที่สุด คือการได้สัการะบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า5 พระองค์ นอกจากนี้จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนที่อบอุ่นน่ารักเป็นธรรมชาติคือหมู่บ้านศีล 54 ที่จะมีไร่ชากาขาว สินค้าสัญลักษณ์ขึ้นชื่อรวมถึงเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลงซึ่งเป็นหนึ่งเดียวแห่งเดียวในโลกที่มีการผลิตหัตถศิลป์ในการปั้นหรือเมื่อเข้ามาปฏิบัติธรรมท่านจะได้รับประทานอาหารมังสวิรัติเท่านั้นที่นี่จะไม่อนุญาตให้นำเนื้อสัตว์ทุกประเภทเข้ามาเป็นพื้นที่แห่งบุญโดยบริสุทธิ์อย่างแท้จริงของปวงชนชาวไทย

เนื่องด้วยเป็นวันครบรอบ 1 ปี
แห่งการเสด็จสวรรณคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง ศุนย์พัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลง จึงได้จัดงานบุญมหากุศลทอดกฐินสามัคคีขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สุดท้ายคุณปอได้ฝากข้อคิดดีให้กับพุทธศาสนิกชนทุกท่านว่า เมื่อเราเดินทางบนเส้นทางของชีวิตที่แตกต่างกันมาถึงจุดหนึ่งได้มีโอกาสมาพบกันและหล่อหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้บวรพระพุทธศาสนานับเป็นเหตุปัจจัยอันมงคลยิ่งหวังเป็นอย่างยิ่งด้วยศรัทธาว่าด้วยศรัทธาอันบริสุทธิ์นี้จะนำพาทุกท่านมารวมพลังกันส
ร้างสรรค์สังคมสันติสุขไปสู่โลกธรรมธิปไตยในอนาคตเพื่อลูกหลานของเราด้วยนะคะ